Seil med oss!

Se den planlagte Seil Plan kalenderen

Vi ønsker å invitere med oss besøkende på vår ferd rundt om i verden. For enkelhets skyld skiller jeg mellom Mermaids, mannskap og gjester.

Mermaids:
Når jeg har seilingsperioder mellom jobb på ca. 3 uker så ønsker jeg å invitere med meg en ung kvinne. For det første mener jeg at dette øker kvaliteten og underholdningsverdien av videoene mine, og for det andre så trives jeg oftest også sosialt best i selskap med damer som er vesentlig yngre. Dette selv om det ikke ligger noe romantikk i luften.
Dessverre er det mange som prøver å lese mellom linjene og trekke mine motiver i tvil. Jeg garanterer dog at ingen kvinne skal føle noe press til å stille opp på skammelige forslag for å få seile på Mermaid om dette ikke ligger i kortene fra første stund. Jeg er selvfølgelig bare ett menneske, og skulle gjensidig interesse oppstå så er det en sak, men jeg tar aldri initiativet selv.

Som Mermaid forventes det at du hjelper til å seile båten. Du trenger ikke å ha erfaring fra tidligere, men du må være villig til å lære, og du forventes ta del av daglige rutiner og gjøremål ombord. Jeg ønsker også hjelp med promotering på sosiale medier i tillegg til medvirkning på bilder og film. Humørspredning og en glad og positiv energi ses som ett stort pluss sammen med gode og kreative ideer og forslag.

Mannskap:

Jeg ønsker å invitere med en person for en lengre tids seilas. Dette er noen som vil lære båten å kjenne og som vil bidra med det daglige vedlikeholdet og navigering på linje med meg.

Gjester:

Dette er mennesker som besøker Mermaid for en kortere periode, typisk en uke eller to.
Også våre gjester må finne seg i å ta navigasjonsvakter og delta i det daglige arbeidet ombord, men vil ikke bli pålagt det samme selvstendige ansvaret som «mannskapet».

Som gjester ønsker jeg i første rekke venner og familie velkommen ombord, men også bidragsytere gjennom Patronprogrammet vil prioriteres.

Dessuten ønsker jeg å invitere med mennesker som skiller seg litt ut ifra normalen, gjerne influencers som for eksempel vloggere som ønsker å colaborere for å lage content og gjøre gjensidig promo.

Jeg ber alle besøkende om forståelse for at vi filmer det aller meste som skjer ombord, og at jeg kan og vill benytte dette i mine videoproduksjoner. Som besøkende må du altså godta at jeg benytter filmopptak fra tiden du er ombord.

Mermaid
Mermaid

Kan hvem som helst bli med?

Nei, dessverre!
Det er nemlig slik at Mermaid er en liten båt og det er trangt om plassen. Det er derfor viktig at vi går sånn noenlunde overens.

Som kokk kjenner jeg til mange av matallergiene som gjør det vanskelig å enes om en god og variert kost ombord. I de fleste tilfeller kan man forsøke å tilpasse kosten utifra ulike behov, men er noen så allergisk at det er problematisk at andre nyter næringsmidler ombord, da kan det bli vanskelig å tilpasse seg.
Det samme gjelder alle som ønsker spesialbehandlig i kosten uten å vere allergiske. Ulike dietter kan dere legge igjen hjemme. Vi gir ingen spesialbehandling hverken for vegetarianere, veganer eller økologisk odlede slankekurer.

Jeg ønsker heller ikke besøk av mennesker som ikke kan holde seg nyktre både fra alkohol og dop.
Selv om vi liker å ta en sundowner eller en ankerdram, så er det viktig at alkohol nytes med måtehold ombord. Dop skal ikke under noen omstendighet finnes ombord!

Jeg ønsker ikke å gjøre seilasen til noen politisk manifestasjon. Kapteinen er politisk interessert og engasjert på ett personlig plan, så vi prøver å la slike spørsmål ligge dersom det er antydninger til fundamental uenighet 🙂

Kapteinen er også selv allergisk mot Drama Queens, så slike element bes lære seg følgende regel:
Kapteinens båt, Kapteinens regler!

I øvrig ser jeg frem imot hyggelige dager sammen ombord med flotte opplevelser uansett vær.

Se den planlagte Seil Plan kalenderen