Hvordan Coronapandemien påvirker langturseilere og reisende

Verden har blitt snudd opp ned de siste dagene da COVID-19-pandemien kjent som Coronavirus influensa har kommet over oss som ingen annen trussel i fredstid før.
Hvordan påvirker coronavirus epidemihysteriet sjømenn, seilings youtube-kanaler, reisende, kryssere og vagabonds?
Dette er spørsmål jeg prøver å svare på i denne videoen. Jeg deler hvordan dette påvirker situasjonen min og hvordan jeg tror dette vil påvirke sjøfolk som krysser grenser.

Jeg ønsker at dere alle unngår denne Corona sykdommen og klarer å holde dere trygge og sunne! Vennligst respekter karanteneforskrifter og ta vare på hverandre!